fbpx
Đoàn Bình
Operation Event GSV

“Có một sự kiện chúng tôi thực hiện ở Quận 2 cho USG Boral thật lòng mà nói thì hơi xa, mà lại rất nhiệt tình tư vấn cũng như hỗ trợ hết mình trước cho chuẩn bị sự kiện.”