fbpx
Ty Ghi Đặng
QUẢN LÝ DỰ ÁN IBIS

“Phải nói là LDM làm tôi khá hài lòng với cách làm việc nhanh gọn trong quá trình ký hợp đồng, cũng như chuyên nghiệp trong việc thực hiện dự án.”